RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Zaawansowane narzędzia zarządzania w RM GASTRO POLSKA – zakup systemu klasy ERP"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent: RM Gastro Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 742 956,48 zł
Wartość dofinansowania: 345 150,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

"Wzrost konkurencyjności RM GASTRO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego B2B"

Działanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: RM Gastro Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 559 751,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 332 350,60 zł
Okres realizacji: 2010