RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEZGODNOŚCI ONLINE

Przedmiot niezgodności

Wielkość załącznika do 10 MB. Tylko pliki PDF, JPG, PNG.

W przypadku uszkodzeń w transporcie należy sporządzić protokół szkody i dokumentację zdjęciową uszkodzonego towaru oraz opakowania. Zdjęcia opakowania należy wykonać ze wszystkich stron. Brak przesłania zdjęć może skutkować brakiem możliwości pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Zdjęcia prosimy przesłać na adres: niezgodnosci@rmgastro.pl.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody może skutkować brakiem możliwości obsługi zgłoszenia.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Poprawność danych zostanie zweryfikowana. W ciągu 3 godzin otrzymacie Państwo potwierdzenie otrzymania przez nas zgłoszenia (licząc dni robocze w godzinach od 8 do 16). Prosimy o sprawdzenie poprawności potwierdzenia i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie nie później niż 24 godziny od otrzymania wiadomości.

Informacje o przebiegu i rozwiązaniu reklamacji będą przekazywane na adres e-mail podany przy zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje odnośnie do dalszego postępowania w sprawie reklamacji otrzymają Państwo nie później niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z niezgodnosci@rmgastro.pl.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z przyjęcia zgłoszenia, obsługi reklamacji oraz ewentualnych realizacji roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 f RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Państwa dane mogą być udostępniane przewoźnikom, spedytorom oraz dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne. Dane te udostępniane są jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

Administratorem Państwa danych jest:
RM Gastro Polska Sp. z o.o. - NIP: 873-28-77-942,
prokurent: Matěj Mikšík
Nr KRS 0000025898 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł
Siedziba: ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń, Polska
RM Gastro Polska