RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEZGODNOŚCI ONLINE

Przedmiot niezgodności

Wielkość załącznika do 10 MB. Tylko pliki PDF, JPG, PNG.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody może skutkować brakiem możliwości obsługi zgłoszenia.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Poprawność danych zostanie zweryfikowana. W ciągu 3 godzin otrzymacie Państwo potwierdzenie otrzymania przez nas zgłoszenia (licząc dni robocze w godzinach od 8 do 16). Prosimy o sprawdzenie poprawności potwierdzenia i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie nie później niż 24 godziny od otrzymania wiadomości.

Informacje o przebiegu i rozwiązaniu reklamacji będą przekazywane na adres e-mail podany przy zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje odnośnie do dalszego postępowania w sprawie reklamacji otrzymają Państwo nie później niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z niezgodnosci@rmgastro.pl.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z przyjęcia zgłoszenia, obsługi reklamacji oraz ewentualnych realizacji roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 f RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Państwa dane mogą być udostępniane przewoźnikom, spedytorom oraz dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne. Dane te udostępniane są jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

Administratorem Państwa danych jest:
RM Gastro Polska Sp. z o.o. - NIP: 873-28-77-942,
prokurent: David Riedel
Nr KRS 0000025898 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł
Siedziba: ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń, Polska
RM Gastro Polska