RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

- z sektora HoReCa, 

- które posiadają możliwość uzyskania pomocy de minimis (jej łączna wartość do 2024 roku przez ostatnie 3 lata liczone ciągiem nie może przekroczyć 300 000 Euro ), 

- prowadzą działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzają, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD:

(18.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę wspieranych kodów PKD:

między innymi:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów)


- które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% 
(spadek obrotów należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020, jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/214 z dnia 12 lutego 2021 r...

Czytaj więcej

Kluczowe wymagania

Wnioskodawcy mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku...

Czytaj więcej
RM Gastro Polska