RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

Kluczowe wymagania

Wnioskodawcy mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku;

– na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru);

– wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl.

– wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

Kto może skorzystać z dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej

Wsparcie od przygotowania...

Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w przeprowadzeniu klienta przez pracochłonny proces pozyskania dofinansowania składający się...

Czytaj więcej
RM Gastro Polska