RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

Kluczowe wymagania

Wnioskodawcy mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku;

– na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru); 

– wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem LSI dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl. Nabór wniosków trwa od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00).

Regulamin wyboru przedsięwzięć:

 

Dodatkowe informacje:

 

 

 

 

Kto może skorzystać z dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej

Wsparcie od przygotowania...

Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w przeprowadzeniu klienta przez pracochłonny proces pozyskania dofinansowania składający się...

Czytaj więcej
RM Gastro Polska