RM GASTRO
Pierwszorzędne kuchnie. Dla prawdziwych profesjonalistów.

RM GASTRO WSPIERA AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW SERWISOWYCH 31.03.2020

 

Szanowni Partnerzy serwisowi,

 

przygotowaliśmy dla Państwa program wsparcia na czas zmniejszonej aktywności i pracy lokali gastronomicznych. Jest to dobry moment na przeprowadzenie diagnostyki (przeglądu) urządzeń, co jest trudne w przypadku pracy kuchni w normalnych warunkach.

Chcemy nie tylko dać Wam możliwość korzyści finansowej, ale jeszcze mocniej związać
z Wami klienta ostatecznego (restauratora, kucharzy, właścicieli obiektów).

 

Proponujemy zryczałtowaną opłatę w wysokości 150 zł. netto (koszt dojazdu i ekspertyzy urządzeń) za każdy odwiedzony punkt gastronomiczny, w którym znajdują się urządzenia z katalogów: RM i REDFOX (takie jak piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, urządzenia gazowe,  a przy okazji również inne posiadane przez klienta urządzenia zakupione w RM Gastro).

 

Jak to działa:

 1. Jesteś Partnerem autoryzowanym RM Gastro.
 2. Posiadasz kompletny pakiet części zamiennych w postaci tzw. skrzynek serwisowych.
 3. Zgłaszasz swojego lub potencjalnego klienta, u którego chcesz wykonać przegląd urządzeń firmy RM Gastro, zakupionych minimum 12 miesięcy temu, poprzez stronę www.rmgastro.pl w zakładce serwis – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY klienta indywidualnego przez niego samego lub Partnera handlowego.  Wtedy jego zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do najbliższego Partnera serwisowego autoryzowanego.  
 5. Dział serwisu RM Gastro weryfikuje zasadność zgłoszenia.
 6. Partner serwisowy RM Gastro otrzymuje potwierdzenie zlecenia wykonania przeglądu – Załącznik nr 1.
 7. Partner serwisowy zobowiązany jest dokonać przeglądu urządzeń (ekspertyzy) zgodnie z listą czynności – Załącznik nr 2, w którym należy wpisać podzespoły zdiagnozowane jako uszkodzone, kwalifikujące się do wymiany na nowe oraz określić ilość roboczogodzin potrzebnych do usunięcia usterki.
 8. Podczas wizyty należy wykonać dokumentację zdjęciową oraz wypełnić wraz
  z klientem ankietę - Załącznik nr 3.
 9. Po przeprowadzonej wizycie wymagany jest podpis klienta potwierdzający przeprowadzenie przeglądu.

 

UWAGA:

Jeżeli klient jest zainteresowany naprawą urządzeń w tym samym dniu, ponosi tylko koszty związane z naprawą i częściami wykorzystanymi do wymiany.

Jeżeli klient nie wyraża zgody na zalecaną naprawę urządzeń, po zapoznaniu się
z przewidywanymi kosztami – autoryzowany serwis wysyła do RM Gastro całość wymaganej dokumentacji wraz z fakturą zgodnie z ustalonym ryczałtem. Jednocześnie może umówić się z klientem na naprawę w innym, dogodnym dla obu stron terminie, ponosząc już wtedy pełne koszty naprawy wraz z dojazdem.

 

 

W związku z ograniczonąilością finansowanych przeglądów przez RM Gastro – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Jak zmobilizować klienta do przeglądu:

 

 1. W czasie ograniczonej pracy urządzeń łatwiejszy dostęp i możliwość ekspertyzy.
 2. Brak kosztów po stronie klienta za dojazd i ekspertyzę.
 3. Przygotowanie klienta do powrotu do pracy po przerwie (gwarancja ciągłości pracy i poprawności działania urządzenia po przeglądzie).
 4. Kontrola urządzeń zasilanych wodą (zmywarki, uzdatniacze, filtry) – zaleganie wody powoduje namnażanie bakterii, co w konsekwencji wygeneruje dodatkowe koszty związane z czyszczeniem i przywróceniem do pracy urządzeń.

Uwaga: Większość  zmiękczaczy jest programowanych czasowo lub objętościowo-czasowo. Tego typu zmiękczacze mają ustawiony program czasowej regeneracji (co pewien okres czasu) - w tym przypadku nie ma problemu. Ale wszystkie zmiękczacze
z głowicami V, nie mają opcji regeneracji czasowej, więc radzimy raz na 5 dni wymusić regenerację przekręcając pokrętło do pozycji REGEN. Jeśli użytkownik zamknie zawór dolotowy na dłuższy okres czasu - wtedy regeneracja się nie odbędzie, co może spowodować uszkodzenia złoża jonowego (żywicy).

Załączniki będą Państwo otrzymywać indywidualnie po rejestracji zgłoszenia. Oferta nie dotyczy sklepów i sieci handlowych. 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z działem serwisu RM Gastro pod numerem telefonu: 697 689 513 – Andrzej Jarczyk.  

 

RM Gastro Polska